У ШКОЛИ ПОСТОЈИ ЈЕДНО ЦАРСТВО (У КОЈЕМ ЦАРУЈЕ ДРУГАРСТВО)

Славица Ђукић-Дејановић Идеја је да дете има циљ да сваког дана напредује и да ради на себи, да буде боље. Не да прави ону компетицију која изазива љубомору „Бићу бољи од другог“, него „Ја ћу бити бољи и мој друг ће бити бољи, па ћемо заједно правити школу која ће бити боља“.

Славица Ђукић-Дејановић, министарка просвете, о Смерницама Министарства за почетак нове школске године, „Политика“